Enab – en auktoriserad elinstallatör

Enab är din auktoriserade elinstallatör och erbjuder trygga installationer och lösningar i ditt hem eller på din arbetsplats. Med 30 år i branschen har vi samlat på oss erfarenhet och kompetens för att hantera olika uppdrag och vi arbetar ständigt med kvalitetssäkrande verktyg för att höja standarden ytterligare. Vi följer med i utvecklingen och omprövar ständigt våra metoder för att möta de nya krav som ställs på oss som elinstallatörer. Vi reparerar, byter ut, installerar och felsöker dina elanläggningar och är måna om att följa upp våra arbeten samt skapa goda kundrelationer. Enab lämnar ingenting åt slumpen och för en öppen dialog mellan medarbetare, kunder och leverantörer för att leva upp till förväntningarna på oss som auktoriserad elinstallatör.

Några av våra tjänster

När du behöver en elektriker för mindre arbeten i hemmet eller på arbetsplaten har vi rätt person för jobbet. Våra elektriker är certfierade och specialiserade inom olika områden och hanterar allt från mindre besiktningar till stora elstambyten. Ett vanligt uppdrag är byte av elcentral då dessa kan utgöra en direkt risk när de blir för gamla och orsaka skador på egendom och i värsta fall personer. Vi uppmanar alltid till att ta det säkra före det osäkra och låta oss besiktiga dina elanläggningar vid minsta misstanke om defekter. Enab kan optimera din energiförbrukning och miljösäkra ditt hem eller arbetsplats genom noggranna felsökningar. För oss är det ett sätt att ta ansvar för vår framtid men också för din säkerhet.

Viktigt att välja en auktoriserad elinstallatör

Vi utför även AV-installationer med moderna videokonferenssystem, smartboards och LCD-skärmar liksom svagströmsinstallationer såsom larm, kameraövervakning och passersystem. Ett väl fungerande audiovisuellt system ger ett professionellt intryck och underlättar verksamheter med konferenser och möten globalt.

I din villa kan vi installera både tak- och golvvärme och miljösäkra dina anläggningar med kontrollenheter för göra ditt hem mer hållbart och ekonomiskt. Utöver detta har vi stor erfarenhet av att installera fibernät och vi kan göra din uppkoppling snabbare, säkrare och givetvis anpassat efter dina behov och önskningar.

Enab för en hållbar framtid

Enab har uformat sin egen miljöpolicy och vi utbildar våra medarbetare i att arbeta miljömedvetet för att minimera vår negativa påverkan på klimatet. Vi ställer krav på våra leverantörer och arbetar aktivt med förbättring av vår egen avfallshantering och förminskning av mängden utsläpp, från projetektering till slutprodukt. Liksom alla branscher har vi ett ansvar att anpassa oss efter nya globala mål och se längre än till snabba och enkla lösningar. Därför är det extra viktigt att vårt arbete håller hög kvalitet och att våra installationer är hållbara i längden.

Service och återkoppling

Enab är mer än en auktoriserad elinstallatör och bygger relationer med sina kunder som en trygghet för framtiden. Vi är lyhörda för just dina behov och anpassar våra tjänster för att de ska passa dig. Våra serviceavtal innebär en årlig besiktning av dina värmekablar för att allting ska fungera perfekt inför vintern. Vi sätter kunden i fokus och kräver ett öppet och respektfullt bemötande från våra medarbetare och du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller funderingar.