El & Nätverksmontage AB är ett elföretag i Stockholm som bildades 1990 och sysselsätter för närvarande 15 personer.

Vi utför alla typer av Elinstallationer, Nätverk, Värmekablar, Svagström samt AV-installationer åt alla typer av företag inom alla sorters branscher och privatpersoner.

Vi utför alla installationer med egen ansvarsfull personal som alltid sätter kunden i centrum.

Vi har lång erfarenhet och en bred kunskap av alla typer av entreprenader. Vi lever nära våra kunder och har därigenom ett ömsesidigt utbyte och en öppen dialog kring lösningar och problem. God ekonomi i kombination med ett välskött företag borgar för noggrannhet, kvalitet samt garantier på utförda arbeten.

Vi är medlemmar i branschorganisationen EiO vilket gör att vi håller oss uppdaterade på nyheter, förändringar och den senaste tekniken inom våra arbetsområden. Detta i sin tur ger våra kunder trygghet och moderna anläggningar med god driftsekonomi och driftsäkerhet .

Ett av våra viktigaste mål är: Extremt hög service nivå med snabba återkopplingar och effektiva installationer.

Kamerapolicy

Kamerabevakning

El och Nätverksmontage i Stockholm AB (556381-3368) använder kamerabevakning med inspelning.

Syftet med bevakningen är att vid brott kunna utreda brott och klara upp brott.

De personuppgifter som behandlas är rörlig video på personer som vistas i bevakat område.

Inspelning sker dygnet runt utan ljudupptagning och material lagras i maximalt 14 dagar.

Vid brott kan material lämnas ut till polismyndigheten som då behandlar personuppgifterna.

Den rättsliga grunden för bevakningen är intresseavvägning.

Personuppgiftsbiträden förekommer i syfte att sköta teknisk support samt lagring av material. Ingen lagring sker utanför Sveriges gränser.

Som registrerad har du rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Enligt Dataskyddsskyddsförordningen har du rätt till bl.a.:

  • Rätt till registerutdrag
  • Rätt till radering av personuppgifter
  • Rätt att klaga hos IMY

Mer information samt kontaktuppgifter för att lämna klagomål hittar du på:

www.imy.se

Kontaktuppgifter:

Örnsbergs El & Data AB

Olaus Magnus Väg 12

121 40 Johanneshov

kontakt@ornsbergsel.se