Av-installationer

Vi utför projektering och installation av AV-teknik. Vi tar hand om framdragning av kablage, montage och installation av utrustning i rack, montage av högtalare, videokonferens system, LCD skärmar, projektorer, dukar, Smartboards och alla andra delar som ingår i installationen. Vi ser även till att systemet justeras in och görs klart för att kunna tas i bruk av kunden.

AV-lösningar och system kan användas på många olika sätt.

  • Möteslokaler
  • Undervisningslokaler
  • Videokonferens
  • Utställningar
  • Sportarenor
  • Information
  • Butiker

Videokonferenssystem

Videokonferensutrustning gör det möjligt att sitta ansikte mot ansikte med mötesdeltagare från andra sidan jorden – utan resekostnader! Ett enkelt tryck på fjärrkontrollen och du är i London, Los Angeles, Göteborg eller Stockholm.

SmartBoard

SmartBoard är en interaktiv whiteboard där en vanlig whiteboard kombineras med datorns alla möjligheter. Tillsammans med en projektor blir SmartBoard’en en stor pekskärm. Enkel och värdefull!

Första gången man provar en SmartBoard förstår man varför den heter som den gör. En SmartBoard ger dig obegränsade dynamiska möjligheter i konferensrummet och nya pedagogiska infallsvinklar i undervisningen.