Behörig Elektriker

Behörig elektriker

Vi har utbildad personal med behörighet som krävs för elinstallationer.

Varför behöver man behörighet?

Huvudsyftet med behörigheter är att undvika och förebygga risken för skador på personer och egendom. Har man inte behörighet finns det risk för felaktig installation av strömanläggningar.

Hos oss får du personal med behörigheter och rätt kompetens för elinstallationer.

Utbildning och praktik

Vi ställer krav på att vår personal uppfyller alla krav på utbildning och praktik.

Länk nedan hänvisar till vårt el-behörighetsbevis:

El-behörighetsbevis

Länk nedan hänvisar till vår ansvarsförsäkring:

Ansvarsförsäkring

Välkomna att kontakta oss om du/ni har frågor!