Smarta fastigheter & smarta bostäder

Vi på El & Nätverksmontage vill erbjuda din bostadsrättsförening digitala fastighets- och mättjänster, som både höjer boende-komforten och förbättrar driftekonomin men framförallt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med våra lösningar kan ni på ett kostnadseffektivt sätt mäta de boendes totala energiförbrukning både i den egna lägenheten och vid nyttjande av gemensamma resurser, och i och med detta rättvist fördela kostnader samt objektivt vidta åtgärder för att minska dessa. 

Vi kan tillsammans med vår samarbetspartner (Home Solutions) erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva digitala fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin men framförallt bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Med vår leverantörs lösning kan vi ger er ett kostnadseffektivt sätt mäta de boendes totala energiför-brukning både i den egna lägenheten och när man nyttjar gemensamma resurser, och i och med detta rättvist fördela kostnader samt objektivt vidta åtgärder för att minska dessa. 

Vår partner Home Solutions:

Home Solutions är Sveriges i särklass största leverantör av individuell mätning och debitering av el, vatten, värme, elbilsladdare och temperatur med bostadsrättsföreningar. Bolaget grundades 2001 av HSB samt Vattenfall, men är sedan 2008 personalägt. Deras produkter finns idag installerade över hela Sverige. Kiruna i norr är den nordligaste- och Lund i Skåne den sydligaste installationen. Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i sitt ekosystem och förvaltar digital infrastruktur och hanterar mät och sensordata åt kunder runt hela Sverige. 

Smarta bostäder

ENAB är en behörig och komplett elfirma som bildades 1990, oss kan du alltid komma till när du behöver en elektriker i Stockholm, med gedigen erfarenhet och stor kompetens. Vi samarbetar med alla typer av grossister i branschen och är medlemmar i branschorganisationen Installatörsföretagen, fd EiO vilket innebär att vi ständigt håller oss uppdaterade på nyheter, förändringar och den senaste tekniken inom våra arbetsområden. 

Trygghet

Många lägenheter lämnas utan tillsyn långa perioder under dagen medan de boende är på jobbet, under denna period finns tre huvudsakliga hot – oönskade inkräktare , vattenläckage och brand. Om en boende kan varnas om att någon av dessa tre händelser pågår, kan åtgärder vidtas för att förhindra eller mildra effekterna, både ekonomiskt och emotionellt.

Det sensorpaket som vi tillhandahåller kan via vår tjänst varna en utsedd representant och/eller de boende eller både och, när en händelse inne i eller utanför lägenheten upptäcks. Sensorpaketet består av en rökdetektor, inbrottsdetektor, temperatur/CO2-detektor och en vattenläckagedetektor, som när de installerats kommer indikera eventuella händelser enligt överenskomna regler.

Sensorpaketet säljs direkt till bostadsföreningen/fastighetsägaren, som sedan lägger till denna tjänst till de boendes faktura, och tillhandahåller installation i varje individuell lägenhet genom oss. Sensorpaketet är anslutet via M-Bus, vilket möjliggör statusrapportering för var och en av de sensorer som är installerade i lägenheten, och som övervakas på distans via Home Solutions centrala system. Installationen är enkel för varje lägenhet, eftersom sensorerna aktiveras när de monteras och därefter ansluts automatiskt till systemet. De installerade sensorpaketen kan vidare anslutas till en certifierad larmcentral för en operatörsledd eskaleringsprocess.

Smarta fastigheter

Digitalt ekosystem

Vår digitaliserade Ekosystem bygger på en standardiserad lösning som inte bara gör det möjligt att mäta och debitera de boendes individuella förbrukning av el, vatten och värme. Ekosystemet kan också användas för att mäta och debitera de boendes utnyttjande av olika gemensamma resurser i fastigheten, exempelvis tvättstuga, uthyrningsrum, bastu eller elbilsladdare och liknande. Ekosystemet kan också länkas samman med standardiserade system för passagekontroll till fastigheten och dess gemensamma utrymmen.