Kameraövervakning

Heldigitala kamerasystem

Vi säljer och driftsätter heldigital nätverksvideo och kan leverera en specialistkompetens inom detta område. Med våra produkter har det ingen betydelse om du har en kamera eller hundratals kameror. När vi installerar våra kamerasystem tillhandahåller nät och serverdrift vilket gör oss ledande i branschen inom projektering, optimering och val av hård- och mjukvara. Vi anpassar kamerasystemen efter era önskemål och målsättningar.

Stora övervakningssystem kräver den specialistkompetens som vi innehar för att lösningen skall fungera optimalt med hög driftsäkerhet. Nätverksvideo ger dig förutom bättre kvalité ett mervärde och öppnar upp för en mängd olika funktioner. Såsom videoanalys, integrationer och andra mervärdesadderande applikationer t ex kundräkning, heta & kalla zoner mm.

Öppna plattformar

Vår grundfilosofi är att arbeta med öppna plattformar vilket betyder för dig som kund att du aldrig sitter fast. Du har förutsättningar för att uppgradera till nya funktioner, kameramodeller eller integrationer till andra system såsom passage, inbrottsalarm, drift & reglersystem, affärssystem m.m.

Tveka inte att ta hjälp av oss om ni har behov av ett nytt kamerasystem, eller har ett befintligt som behöver optimeras.

Analys & rådgivning

Vår produkt- och tjänsteportfölj är stor och flexibel och vi analyserar era behov och önskemål för att få fram en optimal lösning. Vi har kompetens gällande samtliga komponenter i systemen vilket gör att vi kan leverera en helhetslösning med hög kvalité till ett bättre pris.

Eftersom vi enbart erbjuder öppna plattformar och standardiserade produkter så är du aldrig låst till ett visst system, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg och vi kan bygga upp en långsiktig relation.

Vi erbjuder både köp, hyra eller leasing för att passa er verksamhet.

TryggConnect – Hosted video som tjänst

TryggConnect är en videotjänst för dina kameror som möjliggör off-site hosting. Allt inspelat material lagras på TryggConnects säkra servrar. Där du tillgång till materialet dygnet runt. Inloggning sker snabbt och enkelt på webben via PC, Mac eller Smartphone.

Tjänsten är tillgänglig i flera olika prisnivåer baserat på funktionalitet och inspelningsplan. Det är även möjligt att uppgradera tjänsten och ytterligare behov uppkommer under avtalstiden.

Några av fördelarna med att välja TryggConnects videotjänst:

  • Ingen NVR lagringshårdvara på plats.
  • Inget reläserverenhet på plats.
  • Enkelt användarvänligt gränssnitt från dator, tablet, smartphone.
  • Säkra användarkonton – Micrsoft Active Directory – AD.
  • Live streaming av video.
  • Programuppdateringar ingår.
  • Uppgradering av programvara ingår.
  • Driftövervakning på kamera och tjänst.
  • Off-line kamera e-postmeddelanden.
  • Support via Trygghetscenter av professionell personal

Vad säger kameraövervakningslagen?

Den 1 juli 2013 började den nya kameraövervakningslagen att gälla. Kameraövervakningslagen (2013:460) reglerar både de fall där allmänheten har tillträde till den övervakade platsen och i de situationer då detta inte är fallet. Den nya lagen gäller istället för delar i PUL (Personuppgiftslagen) samt den tidigare LAK (Lagen om allmän kameraövervakning) från 1998.

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet och utövar tillsyn för övervakning av allmän yta/plats. Tillsynsmyndighet för övervakningen där allmänheten inte har tillträde är Datainspektionen.

För plats dit allmänheten har tillträde menas, exempelvis butik, garage krävs inget tillstånd för att sätta upp kameror om anledningen är för att förebygga, avslöja eller utreda brott. Man får alltså sätta upp kameror, spela in och lagra i upp till 60 dagar utan tillstånd. Dock gäller anmälningsplikt samt krav på tydlig märkning med dekaler / skyltar. Övriga allmänna ytor/platser gäller tillståndsansökan.