Rot/husavdrag

Vi utför elentreprenader som är berättigade till rot/husavdrag.

Läs mer om rotavdrag/husavdrag på www.skatteverket.se

För att El & Nätverksmontage skall utföra rot/husavdrag skall blankett för detta fyllas i och skickas in till kontoret innan arbetet påbörjas. Klicka på pdf-filen nedan.

Rot/Husavdrag