Elektriker Stockholm

Vi utför alla typer av elinstallationer i Stockholm, exempelvis nätverksinstallationer och installationer av värmekablar och takvärme är bara några av de arbeten vi utför samt byte av elcentraler. Vi ser till att analysera och leverera lösningar efter dina behov. Alla arbeten sker med behöriga elektriker i Stockholm.

Vår vision är att med hög servicenivå och god social kompetens se till att leverera moderna lösningar med god driftsekonomi och driftsäkerhet. Hos oss får du alltid behöriga elektriker med bred kunskap och lång erfarenhet.

ENAB är en behörig och komplett elfirma som bildades bildades 1990, oss kan du alltid komma till när du behöver en elektriker i Stockholm, med gedigen erfarenhet och stor kompetens.

Vi samarbetar med alla typer av grossister i branschen och är medlemmar i branschorganisationen Installatörsföretagen (EiO), vilket innebär att vi ständigt håller oss uppdaterade på nyheter, förändringar och den senaste tekniken inom våra arbetsområden.

Arbetsområden inom elinstallation

Några ytterligare exempel på vilka tjänster vi kan erbjuda och vilka våra arbetsområden är inom elinstallationer finner du nedan:

 • Elektriker
 • El-Entreprenader
 • ROT- Entreprenader (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
 • El- service och underhållsarbeten
 • Elkraft och belysningsanläggningar
 • Nybyggnationer
 • Elstambyten
 • Installationer och felsökning på styr- och reglerutrustning
 • UPS, batteribackuper
 • Installation av golvvärme, takvärme, frostskydd samt snösmältning
 • Installation av jordfelsbrytare samt åskskydd
 • Elanalyser

Elektriker i Stockholm – ENAB är en erfaren & kompetent aktör

ENAB, El & Nätverksmontage AB, startades upp 1990 och sysselsätter för tillfället cirka 15 personer. Vi utför alla typer av elinstallationer, nätverk, värmekablar och svagström åt alla typer av organisationer och företag, inom alla sorters branscher.

Samtliga elinstallationer utförs med egen kompetent och ansvarsfull personal där kunden alltid står i centrum. Vi besitter lång erfarenhet med djup kunskap av alla typer av entreprenader.

Genom att arbeta nära våra kunder har vi ett ömsesidigt utbyte, samt en öppen dialog kring problem och lösningar. Stabil ekonomi kombinerat med ett välskött företag borgar för precision, kvalitet och garantier för väl utförda arbeten.

För ytterligare information angående hur vi arbetar med elinstallation i Stockholm är du varmt välkommen att kontakta oss på ENAB!

Elinstallationer Nätverk-/Fiberinstallationer Takvärme

Vi är elektriker i Stockholm som utför alla våra nätverksinstallationer och elinstallationer med egen ansvarsfull personal som alltid sätter kunden i centrum.

När du väljer elektriker i Stockholm

Elektriker ska du välja noga och göra det med omsorg. Enab har lång erfarenhet av att installera, reparera och underhålla alla tänkbara elanläggningar och vi finns i Stockholm för att optimera ditt hem eller arbetsplats, vare sig det handlar om att byta en elcentral eller installera ett fibernät. Vi har certifierade elektriker med kompetens för varje specifikt uppdrag och vi för en kontinuerlig dialog med våra kunder för att involvera dig som kund i arbetsprocessen. Lyhördhet, omtanke och anpassning är några av de egenskaper vi kräver hos våra medarbetare liksom hos företaget i sin helhet. Som kund hos Enab ska du känna dig trygg i att ingenting lämnas åt slumpen och vi har flera kvalitetssäkrande verktyg för att leva upp till en hög standard. I ett samhälle under snabb teknisk utveckling höjs kraven på din elektriker och vi bidrar med det absolut senaste inom produkt- och miljöutveckling och vi ser till att våra produkter och tjänster håller även i ett framtidsperspektiv . Vi på Enab i Stockholm vet hur el ska installeras på ett hållbart sätt och i takt med att belastningen ökar säkerställer vi att dina elanläggningar kan leva upp till dessa ökade krav. Välj oss som din elinstallatör och undvik onödiga fel som leder till förlorad tid och pengar.

Elektriker Stockholm

Vi utför elinstallationer i Stockholm på alla nivåer

Våra tjänster riktar sig såväl mot dig som behöver hjälp med elinstallationer hemma i lägenheten som dig med stora kontorsplatser eller industrilokaler. Ingen kund är för liten eller för stor och vi har elektriker för dina önskemål och behov. I ett kontorslandskap med hög nätverksbelastning krävs ett effektivt fibernät som håller för trafiken och som lever upp till dina behov på konstant informationsflöde. I ditt hem hjälper vi dig att felsöka och optimera dina installationer för att minimera elkostnaden och byta ut de komponenter som sviktar. Att byta ut din gamla elcentral kan vara en viktig investering då dessa riskerar att orsaka allvarliga skador i ditt hem och med våra nya moderna elcentraler, utrustade med både automatsäkringar och jordfelsbrytare, kan du vara säker på att inga olyckor sker.
Enabs elektriker har erfarenheter av att dra el till nybyggnationer, uföra elstambyten samt reparera och byta ut befintliga elanläggningar. Vi utför installationer i din villa, lägenhet eller på din arbetsplats och när du behöver oss är vi snabbt på plats.

Fibernät – för snabbare och stabilare uppkopplingar

Vi har funnits sedan de första fiberkablarna drogs i Stockholm och har med största nyfikenhet och intresse följt utvecklingen inom dessa revolutionerande digitala motorvägar. Ett fungerande fibernät ger näst intill obegränsad kapacitet och vi kan se till att du får maximal effekt och minimala avbrott i dina uppkopplingar. Framtiden visar tydligt att den digitala kommunikationen fortsätter ta över på alla plan i samhället och för att du och ditt företag inte ska tappa mark krävs en problemfri uppkoppling för att du ska kunna fokusera på verksamheten istället för anslutningsproblem. Våra fiberinstallationer görs av våra elektriker med noggrannhet och fokus på detaljerna i varje moment och vi följer det senaste inom forskningen på fältet.

AV-teknik och svagströmsinstallationer

Idag är den audiovisuella tekniken en självklar investering för många företag i Stockholm. För att skapa en professionell profil är det viktigt AV-tekniken inte sviker dig när du presenterar ditt företag vid möten eller konferenser. Allt från LCD-skärmar och projektorer till smartboards och högtalare ska fungera utan strul och vi ser till att undvika dessa problem genom noggranna installationer. Vi ser också till att utrustningen estetiskt smälter in i kontorslandskapen precis som du önskar. Våra skickliga elektriker installerar videokonferenssystem vilket gör det möjligt att du med hjälp av en fjärrkontroll kan delta i möten globalt när du sitter på din arbetsplats i Stockholm. Detta är utan tvekan en snabbt växande trend som eliminerar förlorad tid på flygplan liksom onödiga resekostnader och utsläpp.

Svagströmsinstallationer såsom larm, passersystem och kameraövervakning är andra populära tjänster som våra elektriker utför och vi ser en ökad efterfrågan på att höja säkerheten, både i privata hem och på arbetsplatser. Dessa är investeringar för att du ska kunna slappna av och fokusera på ditt arbete eller vardagsaktiviteter utan att oroa dig för att någonting utom din kontroll ska förstöras.

Värmekablar – undvik onödiga skador på din fastighet

Under vinterhalvåret med växlande temperaturer riskerar din fastighet fuktskador. Detta beror på att avrinningssystemen kan frysa igen och vattnet tar då andra vägar och kan tränga in i väggar eller tak. Kostnaderna för reparation av dessa skador kan bli oerhört stora och de flesta försäkringsbolag täcker dessvärre inte detta. Enab i Stockholm kan lösa detta problem genom att installera värmekablar i dräneringskanalerna för att vattnet ska rinna ut oebehindrat. Med modern teknik installerar vi även givare kopplade till en kontrollenhet. Dessa givare läser av både fukt och temperatur och du får då ett automatiserat system som minimerar driftkostnaderna och ökar energibesparingen upp till 90 %.

Enab besiktigar ditt hem eller fastighet med elektriker i Stockholm

Enab har erfarenheten och kompetensen för att göra totala elbesiktningar och med moderna instrument felsöka din elanläggning för att hitta eventuella fel i god tid innan de växer sig större. En kontinuerlig genomgång av kablar, elcentraler, kopplingar och uttag minskar risken för kostsamma haverier som kräver stora åtgärder och kostnader. Vi har certifierade elektriker i Stockholm som kan utföra service av alla typer av elektriska anläggningar och som följer upp sitt arbete med noggranna kontroller för att säkerställa kvaliteten.

Uppföljning och service

Våra servicetjänster innebär uppföljning hos våra kunder och en kontinuerlig kontroll av våra installationer. Enab är måna om att du som kund ska känna att vi finns som en säkerhet för framtiden och vi återkopplar alltid snabbt när du behöver oss. Med ökade belastningar på elanläggningen ökar även kraven på kvalitet i dina installationer och när någonting behöver uppdateras har vi lösningen för dig. Vi erbjuder serviceavtal för er med installerade kontrollenheter för värmekablar eftersom väder och vind kan leda till att givarna behöver rengöras innan vintern för att undvika skador på såväl fastigheten som på våra installerade värmekabelsystem.
Du är alltid välkommen att kontakta oss när du behöver en elektriker i Stockholm. Vi har ett professionellt bemötande vad än ditt problem kan tänkas vara.

EiO (Installatörsföretagen) – för hög kvalitet


För att ligga i framkant och kvalitetsäkra vår verksamhet till det yttersta är vi stolta medlemmar i EiO (Installatörsföretagen), en organisation som lägger grund för våra riktlinjer och utveckling. Vi arbetar med ett verktyg av benämningen EiO-Q och med detta kan vi erbjuda våra kunder en extra trygghet i form av arbetsmiljö- och kvalitetskontroller samt utbilda våra elektriker i elsäkerhet och nya föreskrifter inom branschen.

Miljöansvar – med hållbara lösningar


Vi ställer krav på våra leveratörer gällande miljömedvetenhet och vår egen avfallshantering från projektering till avslutat arbete. Enab har utformat sin egen miljöpolicy som vi följer upp kontinuerligt och omprövar efter ny forskning och globala mål. Våra elektriker förväntas utföra sina arbeten med hänsyn och med en förståelse för vår tids utmaningar när det kommer till minskade utsläpp och ökad energieffektivitet. För att vi ska känna oss stolta med våra produkter och tjänster är vi noggranna med att arbeta med kontinuerliga miljökontroller och vi utvärderar ständigt vår verksamhet för att fortsätta utvecklas på ett miljöetiskt sätt och möta framtidens utmaningar med respekt för forskning och nya hållbara lösningar.

Enab i framtiden


Vi sätter kunden i fokus och jobbar målmedvetet mot att ständigt bli bättre. När du behöver en elektriker i Stockholm ska du vända dig till Enab om du vill vara säker på att arbetet blir gjort med kvalitet och ansvar. För att leva upp till våra egna krav och vår vision om att bli en ledande aktör och förebild i branschen behöver vi lyssna till dig som kund och fortsätta utvärdera våra metoder och tjänster. Vi utbildar våra elektriker i Stockholm till att inte bara utföra installationer utan också arbeta miljöetiskt och med ett öppet förhållningsätt till kundernas olika behov. Oavsett om det handlar om mindre installationer och reparationer eller omfattande nybyggnationer har vi rätt elektriker för dig. Vår framtidsvision är att ingen människa i Stockholm ska oroa sig p.g.a. brister i sin elanläggning utan känna trygghet i såväl hem som arbetsplats. Vidare vill vi bidra till ett hållbart samhälle genom att implementera nya innovationer och ständigt utvecklas åt rätt håll. Hör av dig till oss om du vill veta mer om våra tjänster och produkter så återkommer vi snarast. Våra elektriker står redo för att hjälpa dig med din el.

Ring eller maila för kostnadsfri offert!