Byte av elstigare i Stockholm

Med åren har vi på ENAB skaffat oss gedigen erfarenhet gällande olika typer av elarbeten, samt om dragning och uppgradering av elektriska installationer i lägenheter och villor.

Vid byte av elstigare byter man kabeln mellan ställverk/ huvudcentralen och mindre distributionscentraler ute i byggnaden. Detta för ökad säkerhet och en mer effektiv energiförsörjning. Två viktiga egenskaper för att att undvika person- och egendomsskador, samt för att få en mer kontrollerad energiförbrukning. Livslängden på en elstigare varierar och ett byte sker efter behov för att kunna uppfylla dagens krav på elsäkerhet. Detta är något som vanligtvis genomförs efter cirka 20-25 år eller vid ett stambyte. Vid byte av elstigaren rekommenderas även att elcentralen byts ut till en modernare modell som är mer säker och är utrustad med automatsäkringar, jordfelsbrytare och reservplatser. En elstigare är konstruerad och optimerad för kabelförläggning med speciell hänsyn till olika egenskaper.

Kontakta ENAB vid byte av elstigare i din fastighet i Stockholm

ENAB är ett elföretag i Stockholm med långt erfarenhet av projektering vid olika elinstallationer och reparationer. Varje installation och montage utförs av egna kompetenta elektriker med certifikat inom sina respektive specialistområde. Tack vare nära kontakt och samarbete med olika grossister borgar det för snabba leveranser av kvalitativt material inför det kommande bytet av din elstigare. Skicka gärna en offertförfrågan och berätta mer om ditt uppdrag!

Hör av dig till oss för en omfattande diskussion och bokning av ett eventuellt möte angående kommande uppgradering. Vi besvarar eventuella frågor och ger dig den information du behöver.

Hjärtligt välkommen till ENAB i Stockholm!