Elstambyte i Stockholm

Dagens samhälle är beroende av kontinuerlig elförsörjning samtidigt som diverse elproblem kan ge upphov till både personskador och egendomsskador. Äldre elinstallationer saknar ofta kapacitet och kan vara farliga. Ett elsystems livslängd är vanligtvis cirka 30-50 år. Idag har det blivit mer och mer vanligt att elsystemet byts ut i samband med att stambyte genomförs. Man gör då alltså ett elstambyte. Då byter man ut de elektriska ledningarna i badrummet och jordfelsbrytare installeras.

Detta för att kunna uppfylla dagens krav på elsäkerhet.

El i badrum måste vara personsäker. Rekommenderat är att våtutrymmen skall ha en bra allmänbelysning, i såväl taket som på väggen. Spegelbelysning är också ett bra alternativ. Eluttag för rakapparat eller hårtork bör placeras i närheten av spegeln.

Vi genomför kompletta elstambyten i Storstockholm

I samband med ett elstambyte är det läge att byta ut stigaren. Alternativt ska större tomrör som går från källaren till lägenheterna läggas in i stammen. Vid utbyte av stigaren rekommenderas också att lägenhetens elcentral byts ut till en modernare central som är mer säker och är utrustad med automatsäkringar, jordfelsbrytare samt reservplatser. Ojordad el i lägenheter är ofta lätt att byta till jordad installation där fler uttag med bättre kapacitet brukar efterfrågas.

ENAB är en elfirma i Stockholm med gedigen erfarenhet av projektering vid olika elinstallationer, elstambyten och reparationer. Varje elstambyte utförs av egna välutbildade elektriker med certifikat inom sitt specialistområde.

Vid eventuella frågor angående elstambyte är du välkommen kontakta oss på ENAB i Stockholm för vidare information och assistans.