Elförsörjning till ny server hall i bergrum Sickla/Nacka

Ny inkommande högspänningstransformator på 1MW / 3x2000A och UPS.