elinstallatör Stockholm

Elinstallatör Stockholm – elinstallatörer med lång erfarenhet

ENAB är en behörig och komplett aktör när du behöver en elinstallatör i Stockholm, med gedigen erfarenhet och stor kompetens. Vi analyserar dina behov och levererar utifrån dem kompletta och driftsatta elanläggningar och utför den elinstallation ditt uppdrag kräver. Vi kan hjälpa dig från start till mål!

ENAB är medlemmar i branschorganisationen EiO vilket innebär att vi ständigt håller oss uppdaterade på nyheter, förändringar och den senaste tekniken inom våra arbetsområden.

Detta för att kunna erbjuda våra kunder trygghet och moderna anläggningar med såväl god driftsekonomi som driftsäkerhet.

Arbetsområden inom elinstallation

Några ytterligare exempel på vilka tjänster vi kan erbjuda och vilka våra arbetsområden är inom elinstallationer finner du nedan:

 • El-Entreprenader
 • ROT- Entreprenader (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)
 • Elinstallatör Stockholm
 • El- service och underhållsarbeten
 • Elkraft och belysningsanläggningar
 • Nybyggnationer
 • Stambyten
 • Installationer och felsökning på styr- och reglerutrustning
 • UPS, batteribackuper
 • Installation av golvvärme, takvärme, frostskydd samt snösmältning
 • Installation av jordfelsbrytare samt åskskydd
 • Elanalyser

Elinstallatör Stockholm – ENAB är en erfaren & kompetent aktör

ENAB, El & Nätverksmontage AB, startades upp 1990 och sysselsätter för tillfället cirka 15 personer. Vi utför alla typer av elinstallationer, nätverk, värmekablar, svagström och AV-installationer åt alla typer av organisationer, inom alla sorters branscher samt åt privatpersoner.

Samtliga elinstallationer utförs med egen kompetent och ansvarsfull personal där kunden alltid står i centrum. Vi besitter lång erfarenhet med djup kunskap av alla typer av entreprenader.

Genom att arbeta nära våra kunder har vi ett ömsesidigt utbyte, samt en öppen dialog kring problem och lösningar. Stabil ekonomi kombinerat med ett välskött företag borgar för precision, kvalitet och garantier för väl utförda arbeten.

För ytterligare information angående hur vi arbetar med elinstallation i Stockholm är du varmt välkommen att kontakta oss på ENAB!

Enab har 30 års erfarenhet inom alla olika typer av elinstallationer i Stockholm och du kan lita på att våra tjänster och produkter håller absolut högsta kvalitet. Att på ett hållbart och säkert sätt installera elektronik ligger inte bara ditt intresse av funktion och användning utan handlar även om att förmedla trygghet i din bostad eller på din arbetsplats. En icke-fungerande elanläggning kan i värsta fall leda till bränder och i takt med att belastningen på elanläggningen ökar gäller även detta för kraven på din elinstallatör i Stockholm. Med oss som elinstallatör kan du känna dig trygg i att arbetet görs noggrant och med kvalitet av certifierade installatörer. Vi följer upp våra installationer med analyser och mätningar och vi har även instrument för att felsöka och reparera eventuella skador på äldre elledningar och uttag.

Enab – Din elinstallatör i Stockholm

Enab hanterar allt från privatkunder som vill byta ut sina uttag i lägenheten till nya elinstallationer på stora kontorsplatser med oerhörda elförsörjningsbehov. Vi miljösäkrar ditt hem eller din arbetsplats för att kunna möta de utmaningar med krav på energisparande som vi står inför. Vare sig du vill installera en ny elanläggning från grunden eller om du vill göra mindre specifika insatser, så är vi rätt elinstallatör för dig.

För villaägaren i Stockholm erbjuder vi installationer av moderna och automatiserade system för tak- och golvvärme, för fastighetsägaren kan vi göra ett elstambyte och våra elinstallatörer kan även göra byten av elcentraler och totala elbesiktningar. Vi är snabbt på plats när du behöver service i form av felsökningar och reparationer och vi har skickliga elektriker för installationer av vanlig elektronik såsom vitvaror, i din lägenhet eller på arbetsplatsen.

Övriga tjänster

Vi installerar även nätverksanslutningar och fibernät för en snabbare och säkrare digital överföring samt svagströmsinstallationer såsom AV, larm, passersystem och kameraövervakning. Alla våra installationer görs av certifierade och specialiserade elinstallatörer och vi är noga med att ha rätt installatör för rätt uppdrag

En av de vanligaste åtgärderna i Stockholms äldre byggnader är byte av elcentral. Kraven på elsäkerhet höjs ständigt och vi uppmanar till att installera en ny elcentral för att undvika skador på såväl egendom som personer. Våra nya, moderna elcentraler är utrustade med både automatsäkringar och jordfelsbrytare vilket avsevärt höjer säkerheten på elanläggningen. Tack vare Enabs ena(b)stående elinstallatörer har vi genom åren installerat många centraler med nöjda kunder som resultat.

Erfarenhet och kvalitet

När du anlitar Enab som din elinstallatör i Stockholm kan du lita på att arbetet blir ordentligt gjort och att ingenting lämnas åt slumpen. Vi ställer höga krav på våra installatörer och med 30 års erfarenhet i Stockholm vet vi hur en väl fungerande elanläggning ska se ut och hur det ska installeras. Det finns stor konkurrens inom vår bransch och dessvärre finns även många aktörer som ej är kvalitetssäkrade. För många innebär detta fler reparationer och större problem i framtiden, i värsta fall också till olyckor. Vi rekommenderar att du alltid hör av dig till oss när du är osäker på huruvida kvaliteten på din elanläggning håller tillräcklig standard så att vi efter noggrann besiktning kan göra de åtgärder som behövs för att du ska kunna lita på att elanläggningen håller en lång tid framöver.

Servicetjänster – för din trygghet i framtiden

Vi erbjuder servicetjänster som innebär att vi med jämna mellanrum skickar ut våra skickliga installatörer i Stockholm för att säkerställa att ingenting har förändrats sedan vi gjorde de ursprungliga installationerna. Ibland har vi stora industrilokaler eller kontor vars verksamhet ständigt växer och då måste även elanläggningen möta de nya krav detta innebär. Kontakta oss så berättar vi mer om våra servicetjänster och om hur vi säkerställer att du blir nöjd med vårt arbete under en lång period framöver.

Kunden i fokus

Du som kund står alltid i centrum och vi ser det som vår plikt att bemöta alla våra kunder med öppenhet och respekt. Vi uppmanar till en direkt dialog genom hela arbetet och även efteråt under uppföljningen. Vi välkomnar all sorts feedback och har sedan 2011 startat ett eget kvalitetsarbete som i grunden bygger på en progressiv miljöutveckling och ständig förbättring för att möta växande utmaningar. Detta kvalitetsarbete kräver att vi är lyhörda och att vi har ett professionellt tillvägagångssätt för att skapa goda relationer med dem som anlitar oss på Enab i Stockholm.

EiO – för ytterligare kvalitetsåtgärder

Enab är medlemmar i EiO som är en organisation med syftet att höja kvaliteten på våra tjänster samt förbättra arbetsmiljön. Vi använder oss av ett kvalitetsverktyg med benämningen EiO-Q och med detta håller vi oss ständigt uppdaterade på ny teknik och förändringar som sker i branschen. EiO bidrar med en extra trygghet för dig som kund och du kan vara säker på att vi utför våra installationer med moderna verktyg och metoder.

Våra elinstallatörer tar ansvar för miljön

Enab prioriterar miljön i varje beslut som tas och det är det som ligger i grund för vårt kvalitetsarbete. Vi väljer miljömedvetna leverantörer och är noga med avfallshanteringen för att i slutändan erbjuda en tjänst och produkt som vi kan känna oss stolta över, inte bara i funktionskvalitet utan även i ett klimatperspektiv. Även i den ursprungliga projekteringen av våra installationer lägger vi en grund som tar hänsyn till miljöetiska frågor och vi försöker att integrera miljöarbetet på alla håll i vår verksamhet. Det är viktigt för oss att utbilda och uppdatera medarbetare i vårt miljötänk och vi vill gärna profilera oss som ett hänsynsfullt företag som tar ansvar för vår framtid med hållbara lösningar och minimala utsläpp från start till mål. Därför har vi i Stockholm utformat en miljöpolicy som även den ständigt omprövas och uppdateras efter ny forskning och globala krav.